Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


Letter to the Editor
Skull bone tumor: a review of clinicopathological and neuroimaging characteristics of 426 cases at a single center
Hailong Liu, Xueying Zhang, Mingshan Zhang, Junping Zhang, Weihai Ning, Angela Yue, Rugang Zhao, Youliang Sun and Chunjiang Yu
Cancer Communications 2019 39: 8
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/8/2019   doi:10.1186/s40880-019-0353-0
Original article
Identification of genetic alterations associated with primary resistance to EGFR-TKIs in advanced non-small-cell lung cancer patients with EGFR sensitive mutations
Fang Wang, Xia-Yao Diao, Xiao Zhang, Qiong Shao, Yan-Fen Feng, Xin An and Hai-Yun Wang
Cancer Communications 2019 39: 7
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/2/2019   doi:10.1186/s40880-019-0354-z
Study Protocol
Carbon ion radiotherapy boost in the treatment of glioblastoma: a randomized phase I/III clinical trial
Lin Kong, Jing Gao, Jiyi Hu, Rong Lu, Jing Yang, Xianxin Qiu, Weixu Hu and Jiade J. Lu
Cancer Communications 2019 39: 5
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/20/2019   doi:10.1186/s40880-019-0351-2
Original article
Clinicopathological features and impact of adjuvant chemotherapy on the long-term survival of patients with multiple gastric cancers: a propensity score matching analysis
Jian-Xian Lin, Zu-Kai Wang, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Ze-Ning Huang, Ju-Li Lin, Chao-Hui Zheng, Chang-Ming Huang and Ping Li
Cancer Communications 2019 39: 4
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/11/2019   doi:10.1186/s40880-019-0350-3
Original article
TES functions as a Mena-dependent tumor suppressor in gastric cancer carcinogenesis and metastasis
Dan‑dan Wang, Yi‑bing Chen, Jing‑jing Zhao, Xiao‑fei Zhang, Guang‑chao Zhu, De‑sheng Weng, Ke Pan, Lin Lv, Qiu‑zhong Pan, Shan‑shan Jiang, Lei‑lei Wang and Jian‑chuan Xia
Cancer Communications 2019 39: 3
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 1/23/2019   doi:10.1186/s40880-019-0347-y
Research highlight
A novel role of LncRNA in regulating tumor metabolism and angiogenesis under hypoxia
Jie Luo, Lee F. Langer and Jian Liu
Cancer Communications 2019 39: 2
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/4/2019   doi:10.1186/s40880-019-0348-x
Original article
The prognostic and therapeutic implications of circulating tumor cell phenotype detection based on epithelial–mesenchymal transition markers in the first-line chemotherapy of HER2-negative metastatic breast cancer
Xiuwen Guan, Fei MaEmail author, Chunxiao Li, Shiyang Wu, Shangying Hu, Jiefen Huang, Xiaoying Sun, Jiayu Wang, Yang Luo, Ruigang Cai, Ying Fan, Qiao Li, Shanshan Chen, Pin Zhang, Qing Li and Binghe Xu
Cancer Communications 2019 39: 1
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 1/3/2019   doi:10.1186/s40880-018-0346-4
Original article
Incidence, mortality, and temporal patterns of oropharyngeal cancer in China: a population-based study
Jie Liu, Xu-li Yang, Si-Wei Zhang, Li-Ping Zhu and Wan-Qing Chen
Cancer Communications 2018 38: 75
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/29/2018   doi:10.1186/s40880-018-0345-5
Original article
A curative-intent endoscopic surgery for postradiation nasopharyngeal necrosis in patients with nasopharyngeal carcinoma
Xiong Zou, Shun-Lan Wang, You-Ping Liu, Yan-Ling Liu, Ru-Hai Zou, Yi-Nuan Zhang, Rui You, Qi Yang, Yu-Long Xie, Mei Lin, Pei-Yu Huang, Rou Jiang, Meng-Xia Zhang, Chao-Nan Qian, Hai-Qiang Mai, Ling Guo, Ming-Huang Hong and Ming-Yuan Chen
Cancer Communications 2018 38: 74
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/22/2018   doi:10.1186/s40880-018-0338-4
Original article
Total mesorectal excision with or without preoperative chemoradiotherapy for resectable mid/low rectal cancer: a long-term analysis of a prospective, single-center, randomized trial
Fulong Wang, Wenhua Fan, Jianhong Peng, Zhenhai Lu, Zhizhong Pan, Liren Li, Yuanhong Gao, Hui Li, Gong Chen, Xiaojun Wu, Peirong Ding, Zhifan Zeng and Desen Wan
Cancer Communications 2018 38: 73
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/20/2018   doi:10.1186/s40880-018-0342-8

<<    Page 2 of 18  >>    
CJC Wechat 微信公众号


 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by BioMed Central

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China